Kancelarie Adwokackie Płaczek Nylec-armata Patuła Czosnyka

Podmioty gospodarcze

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz  przedsiębiorców,  zarówno spółek, jak
i  osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zapewniamy stałą i doraźną obsługę, która obejmuje doradztwo we wszelkich sprawach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • kompleksową obsługę przedsiębiorstw,
  • prowadzenie postępowań sądowych, sporządzenie pism procesowych
  • prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu spółki
    z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prowadzenie postępowań rejestrowych (KRS),
  • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
  • negocjowanie, sporządzanie i weryfikację umów gospodarczych,
  • sporządzanie opinii  i informacji prawnych,
  • windykacja należności.