Kancelarie Adwokackie Płaczek Nylec-armata Patuła Czosnyka

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych, a sposób świadczonej pomocy prawnej zawsze dostosowywany jest do  potrzeb Klienta.

W szczególności Kancelarie świadczą pomoc prawną poprzez:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz projektów umów,
 • przygotowywanie i sporządzanie pism na wszelkich etapach postępowania,
 • reprezentację przed wszelkimi sądami, organami administracji publicznej, organami samorządowymi,
 • obronę na każdym etapie postępowania karnego, reprezentację pokrzywdzonego, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • stałą pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych.

Kancelarie świadczy usługi m. in. w zakresie:

 • prawa cywilnego, w szczególności: w sprawach o zapłatę,  odszkodowanie, ochrony własności, zniesienia współwłasności, nabycia własności w drodze zasiedzenia, służebności,
 • prawa spadkowego, między innymi w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie nieważności testamentu, dział spadku, zachowek i inne
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności: rozwodów, separacji, podziału majątku wspólnego, alimentów, ustalenia ojcostwa;ustalenia kontaktów, władzy rodzicielskiej i inne
 • prawa karnego, wykroczeń oraz postępowania wykonawczego, prawa karnoskarbowego;
 • prawa gospodarczego i handlowego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawa administracyjnego;
 • windykacja należności także w formie przedsądowych wezwań, pozasądowych postępowań ugodowych;
 • postępowania egzekucyjnego.

 

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz  przedsiębiorców,  zarówno spółek, jak i  osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zapewniamy stałą i doraźną obsługę, która obejmuje doradztwo we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Zakres naszych usług obejmuje:

 • kompleksową obsługę przedsiębiorstw,
 • prowadzenie postępowań sądowych, sporządzenie pism procesowych
 • prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych (KRS),
 • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikację umów gospodarczych,
 • sporządzanie opinii  i informacji prawnych,
 • windykacja należności.