Kancelarie Adwokackie Płaczek Nylec-armata Patuła Czosnyka

Marcin Czosnyka


Adwokat Marcin Czosnyka jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Studia prawnicze ukończył w roku 1998 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Po zakończeniu studiów prawniczych rozpoczął pracę w administracji publicznej na samodzielnym stanowisku do spraw orzecznictwa.

W latach  1998-2001 odbywał trzyletnią aplikację sądową w  Sądzie Okręgowym                  w Tarnowie zakończoną   egzaminem sędziowskim, który stanowi potwierdzenie wiedzy zdobytej podczas odbywania aplikacji sędziowskiej oraz pracy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

W latach 2004-2006 był zatrudniony w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie na stanowisku asystent sędziego, a w roku 2006 uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie.

Od roku 2006 adwokat Marcin Czosnyka jest współzałożycielem i współwłaścicielem spółki „Adwokaci Anna Patuła Marcin Czosnyka – spółka cywilna” z siedzibą w Tarnowie.

Adwokat Marcin Czosnyka w dotychczasowej praktyce zawodowej występował jako obrońca lub pełnomocnik w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Posiadane wykształcenie, wieloletnia praktyka oraz zdobyte doświadczenie dają gwarancję rzetelnego  i uczciwego wykonywania obowiązków zawodowych.

tel.: 606 783 038