Kancelarie Adwokackie Płaczek Nylec-armata Patuła Czosnyka

Anna Patuła


Adwokat Anna Patuła jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Studia prawnicze ukończyła w roku 1998 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Po zakończeniu studiów prawniczych rozpoczęła pracę w administracji publicznej na samodzielnym stanowisku do spraw orzecznictwa.

W latach 1999-2002 odbywała trzyletnią aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Tarnowie zakończoną egzaminem sędziowskim, który stanowi potwierdzenie wiedzy zdobytej podczas odbywania aplikacji sędziowskiej oraz pracy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

W latach 2003-2005 była zatrudniona w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Tarnowie oraz odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, a w roku 2005 uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie.

Od roku 2006 adwokat Anna Patuła jest współzałożycielem i współwłaścicielem spółki „Adwokaci Anna Patuła Marcin Czosnyka – spółka cywilna” z siedzibą w Tarnowie.

Adwokat Anna Patuła w dotychczasowej praktyce zawodowej występowała jako obrońca lub pełnomocnik w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiadane wykształcenie, wieloletnia praktyka i zdobyte doświadczenie dają gwarancję rzetelnego i uczciwego wykonywania obowiązków zawodowych.

tel.: 508 161 111

e: a.patula@adwokaci-tarnow.pl