Kancelarie Adwokackie Płaczek Nylec-armata Patuła Czosnyka

Ireneusz Płaczek


Adwokat Ireneusz Płaczek jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po zakończeniu studiów prawniczych w 1998 r. rozpoczął pracę w dziale prawnym jednej z największych małopolskich firm produkcyjnych. W 1999 r. powierzono mu funkcję kierowniczą w jej dziale prawnym.

W latach 1999-2002 odbywał trzyletnią aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Tarnowie zakończoną egzaminem sędziowskim. Zdany egzamin sędziowski stanowi potwierdzenie wiedzy zdobytej podczas odbywania aplikacji sędziowskiej oraz pracy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

W okresie odbywania aplikacji sędziowskiej pełnił funkcje Zastępcy Przewodniczącego Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

W latach 2003-2005 ukończył aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W 2005 r. zdał egzamin adwokacki co umożliwiło mu wpis na listę adwokatów i otwarcie własnej Kancelarii Adwokackiej.

Adwokat Ireneusz Płaczek jest założycielem i właścicielem Kancelarii Adwokackiej w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej.

Adwokat Ireneusz Płaczek w swojej dotychczasowej praktyce zawodowej występował jako pełnomocnik lub obrońca w ponad 2500 spraw sądowych. Dzięki doświadczeniu pozyskiwanemu w trakcie trwającej od 1998 roku praktyki prawniczej świadczone usługi prawnicze pozostają na najwyższym poziomie.

tel.:535 522 022

e: i.placzek@adwokaci-tarnow.pl